Tumblr Mouse Cursors
Love the life you live :)
Reblog

5 hours ago

Ме измачува! Полека но сигурно ме уништува! И сепак, немам право да се лутам. Затоа што го земав здраво за готово. Знаев дека ме сака, па бев убедена дека секогаш ќе биде тука за мене. Му го кршев срцето и го правев да биде на раб на солзи многу пати. И сето тоа несвесно! А кога веќе сфатив каква моќ имам над него, веќе беше доцна. Тој, ме имаше преболено. Тогаш и го засакав, кога бев сигурна дека не можам да го имам. Го засакав толку многу што ме боли, ми го крши срцето секој пат кога ќе го видам. Но, тогаш тој ја сврте играта. Сето она што јас му го правев на него, тој сега ми го прави на мене…

306 Reblog

7 hours ago

586877 Reblog

7 hours ago

237 Reblog

7 hours ago

minorcutie:

i’m a grizzly bear

(via lordehotcheetos)

3160 Reblog

7 hours ago

180879 Reblog

7 hours ago

mareeps:

my favorite mythical creatures are the happy girls in tampon commercials

(Source: neptunain, via lordehotcheetos)

66935 Reblog

7 hours ago

blogust:

i’m not changing my password. if my blog gets taken it gets taken and i can finally be free of this hell

(via lordehotcheetos)

31735 Reblog

7 hours ago

193140 Reblog

7 hours ago

multipack:

if my life was a drink it would be room temperature coke with the ice melted

(Source: ihaveremade, via bastille)

323967 Reblog

7 hours ago

  • reading in head: i'm practically a master of linguistics my pronunciations are perfect beyond compare
  • reading aloud: *chokes on spit*
A snazzyspace.com Theme A snazzyspace.com Theme